Porady dla poszukujących pracy - happyhr.pl

Motywowanie zespołu w pigułce

Motywacja pracownika

Bez wątpienia każdy szef zespołu marzy o zmotywowanym, pełnym dobrej energii i zadowolonym ze swojej pracy zespole. Zmotywowany zespół pracuje wydajniej, lepiej radzi sobie w trudnych sytuacjach, lubi swoją pracę i samoistnie generuje dobrą atmosferę i ducha współpracy.

Pozapłacowe motywowanie pracowników dla wielu menedżerów nadal pozostaje jednak zupełną utopią, grą nie wartą świeczki i parą w gwizdek. Opowieści z serii „kij i marchewka”, „płacę i wymagam” to nadal szlagiery niektórych polskich przedsiębiorstw.

Tymczasem ważnymi metodami motywującymi pracowników do lepszego działania jest zwracanie uwagi na jakość pracy, korygowanie błędów i nagradzanie za pożądane zachowania.

Problem z motywacją pojawia się wtedy, gdy przełożeni dezorganizują pracę, nie pokazują pracownikom co mają robić i nadmiernie krytykują.

Unikaj niepotrzebnych spotkań

Spotkania z pracownikami, na których powtarzasz za każdym razem to samo, są stratą czasu. Zamiast stresować zespół, lepiej wyślij każdemu z jego członków wytyczne, albo spotkaj się z nimi indywidualnie żeby omówić sprawy, które ich bezpośrednio dotyczą. Wskaż ludziom, co według Ciebie jest najwartościowsze w ich pracy – dzięki temu będą mogli oni poprawiać swój sposób działania. Gdy spotkanie zespołu jest konieczne, zapraszaj na nie te osoby, które muszą w nim uczestniczyć i nie przedłużaj go.

Ustalaj priorytety

Pracownicy mogą tracić czas w pracy dlatego, że nie wiedzą jakie mają zadania, lub które z nich są najważniejsze. Jako lider, powinieneś wyznaczać jasne cele i dopilnowywać ich realizacji. Każdy członek zespołu powinien wiedzieć, jaki jest jego zakres odpowiedzialności i jakie zadania są aktualnie priorytetowe. Dzięki temu pracownicy nie tracą czasu na te działania, które nie są kluczowe dla firmy. Twoje oczekiwania wobec pracownika muszą być dokładnie przedstawione – nikt nie czyta w Twoich myślach.

Krytykuj z głową

Każda pomyłka jest szansą na lepsze wykonanie danego zadania w przyszłości. Pamiętaj, że ludzie nie mylą się celowo i że każda porażka w pracy jest dla nich wystarczającą karą. Gdy zaczniesz dodatkowo krytykować ludzi, czynić im osobiste wyrzuty lub wypomnisz błędy z przeszłości, motywacja wyraźnie spadnie. Jeszcze gorsze co możesz zrobić, to obrazić się na swojego pracownika i skwitować popełniony błąd kilkudniowym milczeniem. Jeśli zespół pracuje w nieefektywny sposób, poszukuj źródła problemów.

Dawaj możliwość rozwoju

Członkowie zespołu mogą stać się znacznie lepszymi pracownikami wtedy, gdy dasz im możliwość nauczenia się nowych rzeczy. Zachęcaj zatem do zapisywania się na szkolenia firmowe i regularnie wysyłaj ich na wydarzenia branżowe. Dzięki temu, że pracownik ma szansę na rozwój, czuje się ważniejszy i doceniany, a jego nowe pomysły wyniesione ze szkoleń mogą poprawić funkcjonowanie Twojej firmy. Wykorzystuj potencjał swoich pracowników stawiając przed nimi nowe intelektualne rozwijające wyzwania – oczywiście nie na zasadzie nieprzemyślanego zarzucania kolejnymi zadaniami, ale na zasadzie świadomego i rozważnego stymulowania do rozwoju.

Płać ludziom tyle, ile są warci

Już Henry Ford wiedział, że dobrze opłacany pracownik jest bardziej wartościowy dla przedsiębiorstwa. Gdy w Twojej firmie pensje są niższe, niż u konkurencji, licz się z tym, że permanentnie będziesz musiał zatrudniać nowych pracowników i ich szkolić.