Porady dla poszukujących pracy - happyhr.pl

Co 10 zwolnienie lekarskie pracownika to zwykły szwindel?

Fałszywe zwolnienia lekarskie

Wynagrodzenia pracowników to jeden z największych kosztów w biznesie. Gdy pracownik przestaje pracować z powodu choroby, firma ponosi jeszcze większe wydatki, tracąc przy tym ręce do pracy.

Czy to forma buntu?

Okazuje się, że pod względem korzystania ze zwolnień lekarskich jesteśmy w niechlubnej czołówce wśród krajów europejskich. Naturalnie przywodzi to na myśl pytanie o to, czy pracownicy wybierają zwolnienie dlatego, że faktycznie są chorzy, czy też dlatego, że boją się ...zwolnienia?

W przypadku, gdy posada pracownika jest zagrożona, może dojść do sytuacji, gdy unika on zwolnienia udając się na urlop zdrowotny. Nie ma wątpliwości, że pracownik nie poprawia w ten sposób swojej sytuacji. Ze zwolnień korzystają także Ci pracownicy, którzy mają problem z uzyskaniem urlopu wtedy, kiedy jest on najbardziej potrzebny. Często doprowadza to do momentu przepracowania i przeciążenia nadmiarem obowiązków nakładanych przez pracodawcę – a stąd prosta droga do nadużyć związanych ze zwolnieniami lekarskimi.

W Polsce niechlubną tradycją jest zwolnienie lekarskie wtedy, gdy zaczyna nam się okres wypowiedzenia. Polacy bardzo chętnie korzystają z tego świadczenia, wiedząc że takie działanie utrudnia życie pracodawcom.

Zwolnienie (niezależnie od tego, czy jest fikcyjne, czy też nie) sprawia, że pracodawca musi pokryć nie tylko koszty urlopu chorobowego (80% całego wynagrodzenia), ale także koszt zatrudnienia zastępcy.

Zatrudnienie piętrowe

Nieobecnego pracownika trzeba zastąpić kimś innym. Jeśli w najgorszym przypadku osoba, którą zatrudniliśmy na zastępstwo także się rozchoruje, doprowadzi to do kolejnego zwiększenia kosztów. Co więcej, generuje to dodatkowe problemy związane z biurokracją.

Gdy pracownik idzie na zwolnienie, osobę która ma go zastąpić, zatrudniamy zwykle na umowę na zastępstwo. Jeśli musieliśmy zatrudniać w sposób piętrowy (na miejsce jednego pracownika zatrudniamy kolejną osobę, która też choruje), wtedy powrót pierwszego pracownika spowoduje, że pozostałe osoby funkcjonujące w formacie „zastępcy” najprawdopodobniej zostaną zwolnione.

ZUS cofa zasiłki chorobowe

ZUS obecnie kwestionuje co 10 zwolnienie lekarskie, co można przeliczyć na kwotę prawie 150 milionów złotych niewypłaconych zasiłków. Oznacza to, że często wybieramy się na zwolnienie wtedy, gdy faktycznie nie jest ono uzasadnione.

Nieusprawiedliwiona nieobecność

Bardzo ważny jest też sposób, w jaki pracownik informuje pracodawcę o swojej nieobecności. Choroba pracownika jest jedyną sytuacją, w której nie musi on uzyskać zgody od pracodawcy na swoją nieobecność w pracy. Jeśli pracownik spodziewa się tego, że wkrótce zachoruje, powinien o tym powiadomić zwierzchnika i powiedzieć, jak długo nie będzie go w pracy. Dzięki temu będzie możliwe zachowanie prawidłowego toku pracy i uniknięcie przestojów.

Niemniej należy zwrócić uwagę na potrzeby zespołu i reagować, gdy pracownicy dają znać o wypaleniu zawodowym, przemęczeniu, problemach zdrowotnych lub konieczności wzięcia urlopu. Zadowolony, wypoczęty, doceniony i zmotywowany pracownik nie będzie korzystał z fikcyjnego urlopu zdrowotnego, ponieważ nie będzie mu to potrzebne.